Réactions de Kojiro Shiraishi (DMG Mori Global One) lors du Vendée Globe 2020-2021.